Sơn Hải Kỳ Đàm

Trung Bạch - Hiroro

Tương truyền, ngày xửa ngày xưa thế giới không giống như bây giờ. Khi đó có rất nhiều dã thú, thần tiên, yêu quái…
Sau đó, trời đất biến đổi. Giống sự tuyệt chủng của Khủng Long.
Những sinh vật vốn tồn tại dần bị tiêu diệt, trở thành một phần của lịch sử……
Hoặc chúng cơ bản không bị tuyệt chủng.
Chỉ là ẩn núp đâu đó…

Cùng theo dõi để xem các Thần thú này sống tại cuộc sống hiện đại ntn nha.

  • Nhóm dịch: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành